Bra Bättre Bracko

Komunikation är A&O

Har du tyska på din hemsida?
Vi tänker på dig som arbetar med turism.
Visste du att mer än 70 procent av dem som tillbringar sin semester i Sverige är tysktalande?

Våra tjänster

Tyska

Tyska är mitt modersmål.
Att tala på ett liv fullt och målande sätt är viktigt

Översättning

Vi utgår ifrån att ett ord är 5,5 tecken när vi översätter,
och vi tar 0,25 öre per tecken.

Lär dig tyska

Jag har elever i tyska språket, vill du vara en av dem?

Välkommen

Att bli välkomnad på sitt modersmål betyder mycket, du har en fördel.

Om mig

Varför jag ?

Efter 30 år i Tyskland,
över 20 år i Sverige,
och ett mycket varierat liv,
behärskar jag båda språken
mycket väl.

Varför du ?

Du har säkert märkt att du har många tyskspråkiga på besök.
Ca 70-75 av alla turister är Tyskspråkiga.
Att säga hej och välkommen på tyska ger dig en fördel.

Michael Bracko

Låt mig hjälpa dig välkomna dina tyskspråkiga gäster. Översätta din hemsida, broschyr, mm.

KONTAKTA BRACKO_TEXT